Varför heter Umeå Hackerspace vad vi heter?

Vi får ofta frågan "varför har ni hacker i namnet på eran förening?" och funderingar kring ifall det betyder att vi håller på med olagliga saker. Det finns ett långt och ett kort svar: för oss betyder hacker - en kreativ person med upptäckarglädje. Och olagligheter är ingenting som vi står bakom såklart. Men om någon är intresserad av en längre förklaring har vi sammanfattat lite histora om hacking och det ordet.

[hæk ə ( ɹ )]

Kulturen kring Hacking

Hackerkulturen består av individer som njuter av att kreativt övervinna
begränsningar för att uppnå nya, okonventionella resultat och för att utöka
deras eget kunnande. Det som gör en hacker till just en hacker är inte
aktiviteterna som de håller på med (t ex programmering) utan sättet som
de gör det på, samt om det de gör är något spännande och meningsfullt.
Aktiviteter som görs för att det är spännande och intressant kallas att de
har ett "hackvärde" ett ord som användes långt före datorer. Handlingen
att engagera sig i aktiviteter i en anda av lärande, lekfullhet och
prospektering kallas "hacking".

Till exempel - att dyrka upp ett lås har ett hackvärde - det är
svårt/utmanande (och roligt) att göra, och visar att personen som gör det
har kompetens och skicklighet. Att bryta upp samma lås med våld har
inget värde alls, det är förstörelse. Poängen är aldrig att ta sig in i vad det
nu är låset skyddar utan istället att förstå sig på mekanismen och
överkomma en utmaning.

Hands-On Imperative (lärande genom att göra)

Många av hackerkulturens principer och etik bidrar till ett gemensamt mål:
Hands-On Imperative. "Hackare tror att viktiga lärdomar kan läras om
tekniken omkring oss - om världen - från att ta isär saker för att se hur de
fungerar och för använda denna kunskap till att skapa nya och mer
intressanta saker. Även om den vanliga användningen av "hacker" har fått
en negativ klang i många kretsar har hackerkulturen fortsatt att använda
ordet för vad det alltid har betytt: en person med god moral som vill lära sig
och skapa.

Brott och Hacking:

Idag används ofta beskrivningen "hacker" för kriminella, men
folk från programmerar-subkulturen kallar dessa personer som begår brott
med datorers hjälp för "crackers". Det kan översättas till ”knäckare”, som
en person som bryter upp ett kassaskåp eller liknande.